Bouwkundig rapport

Wat is een bouwkundig rapport?

Een bouwkundig rapport is het resultaat en uitwerking van een bouwkundige keuring die om een bepaalde reden is uitgevoerd. Het verkrijgen van een bouwkundig rapport is aan te bevelen bij aan- of verkoop of verbouwing van uw woning. Het rapport voldoet ook aan de gestelde eisen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Waarom een bouwkundig rapport?

Een bouwkundig rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Voor de aan of verkoop van een woning heeft u met een bouwkundig rapport direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te herzien. Dit bouwkundig rapport is een status opname, en geeft dus geen garantie voor de toekomst. Met behulp van deze keuring worden zichtbare en eventuele verborgen gebreken aan het licht gebracht.

Opbouw bouwkundig rapport

Het bouwkundig rapport is in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto's, wordt in full color uitgeprint en in drievoud verzonden. Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden heeft de bouwkundig adviseur een keuringslijst opgesteld. Tijdens de bouwkundige keuring  wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de adviseur deze lijst afgewerkt.


De bouwtechnische keuring is een visueel, niet destructief, onderzoek en omvat de volgende inspectieonderdelen:

 • Fundering, kruipruimte en vloeren.
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
 • Vaststelling en aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.


Hieronder kunt u gelijk een offerte aanvraag doen. U kunt ook eerst de tarieven van de bouwkundig adviseurs vergelijken.
 
Vrijblijvende offerte aanvragen
 
 
 
Objectgegevens